Lergökarallyt

Lergökarallyt lördagen 18 augusti

Se alla fina fordon i Lergökarallyt på Enoch Thulins flygplats utanför Landskrona. Mer information kommer att läggas upp här efterhand.

Titta gärna in på www.lergokarallyt.se

 

Anmälan

Alla deltagare erhåller följande per ekipage:
• Frukost bulle + kaffe vid starten.
• Deltagare skylt med nr.
• Road Book/Körväg.
• Frågor kommer ske vid de olika kontrollerna.
• Programtidning Vallåkraträffen.
• Reklam/produkter från sponsorer.
• Minnesplatta Lergökarallyt 2018

Kostnad per ekipage: 300 kr.

button-anmal

IMG_7421 IMG_8962redigerad IMG_6857

Share This: